Google

Anketa

Průvod

Dokáže někdo přesvědčivě prokázat, že průvod kráčí Litvínovem,případně dodat další informace?
Na  99 % se jedná  o turnerské uniformy.

Průvod

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:473
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:85
Komentáře:202
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4275
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

Císařské lázně-fotografie byly pořízeny paní Anny Reichlové, rozené Pleyerové
Její otec byl plavčík na městské plovárně.
(Die Bilder stammen von Frau Anny Reichle geb. Pleyer.
Ihr Vater war ais Bademeister bei der Stadt Oberleutensdorř beschaftigt.)
Mariánský sloup 2008
Turneři v Chomutově v r. 1910
Současná tovární budova. Administrativní budova viditelná na staré pohlednici již chybí (snesena po r. 2000 ).
Majiteli domu čp.8 se zvoničkou z r.1925, jsou obyvatelé osady Lounice, manželé Jirkovští
Odznak SČSP Litvínov
Vojenská kasárna v Mostě