Google

Anketa

Výzva pro pamětníky

V Sokolské ulici v Oseku v parku u objektu bývalé Jepy stojí korintský sloup, který pochází patrně z počátku 18. století a je zapsaný na seznamu památek. Vzhledem ke ztrátě sochy Panny Marie je v současnosti sloup pouze smutným torzem. Pro rekonstrukci barokní památky je nezbytné pro vést kopii plastiky podle dochované dobové fotografie.
Obracíme se proto s prosbou o pomoc nejen na sběratele starých fotografií Oseka, ale i na ostatní občany, zda nemají dobové fotografie sloupu, které by nám mohly pomoci při jeho restaurování.

Výzva pro pamětníky

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:473
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:85
Komentáře:202
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4275
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

Jezeří stokrát jinak...
Piaristický kostel
Regulační koryto pod přehradou
Hist. obr. 29:
Pohled na tovární komplex od Pilařského rybníka z roku 1911, kam náhon nakonec ústil
Dubí, Kutný Vrch - foto Rudolf Jekal 13.5.1967, v této době byl nápis na pomníku  ještě velmi dobře čitelný
Obraz Panny Marie - Matky důvěry, který je v Jeníkově uctíván.
Lounický mlýn