Google

Anketa

Výzva pro pamětníky

V Sokolské ulici v Oseku v parku u objektu bývalé Jepy stojí korintský sloup, který pochází patrně z počátku 18. století a je zapsaný na seznamu památek. Vzhledem ke ztrátě sochy Panny Marie je v současnosti sloup pouze smutným torzem. Pro rekonstrukci barokní památky je nezbytné pro vést kopii plastiky podle dochované dobové fotografie.
Obracíme se proto s prosbou o pomoc nejen na sběratele starých fotografií Oseka, ale i na ostatní občany, zda nemají dobové fotografie sloupu, které by nám mohly pomoci při jeho restaurování.

Výzva pro pamětníky

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:477
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:85
Komentáře:205
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4286
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

Zastávka - Lesy
Cáchovna Dolu Pluto II - místo každodenních raportů a poslední i první cigarety
Studniční kaple
Zasněžené třetí náměstí, kterému dominoval piaristický kostel. V pozadí vpravo Zámecký vrch s hradem Hněvín
Mokřad u silnice Albrechtice - Komořany sloužil mnoho let jako líhniště Racka chechtavého
r.1970
Kaplička pře restaurováním
Hrob ruských vojáků na hřbitově v Janově