Google

Anketa

Výzva pro pamětníky

V Sokolské ulici v Oseku v parku u objektu bývalé Jepy stojí korintský sloup, který pochází patrně z počátku 18. století a je zapsaný na seznamu památek. Vzhledem ke ztrátě sochy Panny Marie je v současnosti sloup pouze smutným torzem. Pro rekonstrukci barokní památky je nezbytné pro vést kopii plastiky podle dochované dobové fotografie.
Obracíme se proto s prosbou o pomoc nejen na sběratele starých fotografií Oseka, ale i na ostatní občany, zda nemají dobové fotografie sloupu, které by nám mohly pomoci při jeho restaurování.

Výzva pro pamětníky

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:478
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:86
Komentáře:214
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4286
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

Rieckenova vila-interiér
Během několika málo let, se krajina rybníků a mokřadů i malých a větších lidských sídel proměnila v "měsíční krajinu"...
Vlevo nahoře důl Habsburk v Kopistech. Vpravo nahoře vodárna v Šumné.
Dole vlevo koloniál v Růžodole. Vpravo kaple tamtéž
Ventilační zařízení
Další historický pohled,nedatováno.
Pozdrav z hostince Ranní slunce v Háji u Oseka.
Taneční sál v zahradní restauraci
I takto si může někdo vykládat památkovou péči.
Vnitřek objektu 2009.
Zasněžené třetí náměstí, kterému dominoval piaristický kostel. V pozadí vpravo Zámecký vrch s hradem Hněvín