Google

Anketa

Výzva pro pamětníky

V Sokolské ulici v Oseku v parku u objektu bývalé Jepy stojí korintský sloup, který pochází patrně z počátku 18. století a je zapsaný na seznamu památek. Vzhledem ke ztrátě sochy Panny Marie je v současnosti sloup pouze smutným torzem. Pro rekonstrukci barokní památky je nezbytné pro vést kopii plastiky podle dochované dobové fotografie.
Obracíme se proto s prosbou o pomoc nejen na sběratele starých fotografií Oseka, ale i na ostatní občany, zda nemají dobové fotografie sloupu, které by nám mohly pomoci při jeho restaurování.

Výzva pro pamětníky

Litvínovsko v číslech

Rozsáhlé články:739
Drobnější články:477
Encyklopedická hesla:547
Kategorie:85
Komentáře:205
Ankety:17
Kvízy:30
Autoři:240
Odkazy:19
Fotografie a obrázky:4286
Videa:166

Poslední komentáře

Informace

Náhodný obrázek

16/ Zpovědnice - stará, tmavá, dřevěná uzavřená skříň
Bruch-Schulviertel (Lom Školní čtvrť). Na konci ulice Německá škola. Vpravo hostinec Karla Lorenze, v němž byla v r.1899 založena první česká veřejná knihovna
Odhalení památníku v roce 1924.
Autor: archiv svazu skautů a skautek ČR, středisko 425.01 Most
Mariánské údolí
Borovice Schwerinova Most, u města Chersonu
Jeden z mála dochovaných kříženců borovice himalájské a vejmutovky u nás
Pila dostávala vodu z Loupnice, dodnes znatelným korytem, namáhavě hloubeným ve skále.
Jeden ze tří posledních objektů v lokalitě dolu Pavel I.
Dům čp.2771
Propadlina